SZAKREFERENSI SZOLGÁLTATÁSOK


Az érvényes magyar jogi szabályozás értelmében a 10 millió Ft-nál nagyobb energia költséggel rendelkező gazdasági társaságok- 2017. június 30-tól energetikai szakreferens igénybevételére kötelezettek.A szakreferens a társaság energia-gazdálkodását optimalizálja, az energia felhasználást és a kapcsolódó költségek csökkentésében és racionalizálásában nyújt szakértői segítséget. Az energetikai szakreferens alkalmazása törvényi előírás, hasonlóan a munkaegészségügyi, vagy tűzbiztonsági szabályozáshoz.

A kiválasztott szakreferenst 2017. június 30-ig be kell jelenteni. A szakreferensnek 2018-tól kell végeznie érdemi szakmai munkát. A bejelentési kötelezettség elmaradása azonban bírságot von maga után.

A szakreferensi kötelezettségek teljesítésében kínálunk költséghatékony megoldást, a 2017. évben összesen 125.000 Ft + ÁFA költséggel megfelelhet az új szabályozásnak.

 

A vonatkozó törvényi szabályozás vázlatos tartalma:
Az energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a
a) 400 000 kWh villamos energiát,
b) 100 000 m3 földgázt vagy
c) 3 400 GJ hőmennyiséget.
Az energetikai szakreferens nem lehet a kötelezett alkalmazottja, személyét be kell jelenteni az illetékes állami hivatalnál.
A jogszabályok alapján 2018-ban már elvárás lesz energia fogyasztási almérők telepítése és használata is, jelenleg még nem ismert részletes feltételrendszer szerint. 2017-ben várható további részletes rendelkezések megjelenése.
Magyar jogszabályok: enhat.mekh.hu/wp-content/uploads/2017/.../energetikai_szakreferens_gyik_0303.pdf (1) 2015. évi LVII. törvény - az energiahatékonyságról, (2) 2016. évi CXXXVIII. törvény (3) 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet - az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról (4) 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet - a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energia megtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről


Hívjon vagy írjon nekünk és szakértő kollégáink
mindenben állnak rendelkezésére!


KAPCSOLAT